News letter

Annual report

Success story


Photo gallery

ADRA Mongolia video

Аз жаргалтай гэр бүл ямар байдаг вэ?
Эл асуултад хүн бүр өөрийнхөөрөө хариулна. Гэхдээ гэр бүлийн аз жаргалыг зарим нөхөр, эхнэр өөрөөр төсөөлж тодорхойлох нь бий. Гэр бүлийн аз жаргалгүй байдал чухам эндээс л харагддаг гэж болно. Өөрөөр хэлбэл, аз жаргалын тухай ойлголтод эхнэр, нөхрийн санал зөрөлдөж байгаа нь тухайн гэр бүлд аз жаргал оршин тогтнох үндэс алга гэсэн үг. Цааш нь унших..
Зөгийн аж ахуй
Зөгийн аж ахуй нь хүн төрөлхтөн ашиг шимийг нь хүртэн ашиглаж ирсэн эртний аж ахуйн нэг юм. Олон төрөл зүйл зөгий байх боловч түүний дотроос бүл бүлээрээ нийгэмч маягийн зохион байгуулалттай амьдардаг балт зөгийг хүмүүс гаршуулж, арчилж өсгөн түүний бүтээгдэхүүнийг авч ашигласаар ирсэн. Балт зөгийг арчилж үржүүлж, бүтээгдэхүүнийг авч ашиглах чиглэлтэй үйлдвэрлэл явуулах аж ахуйн салбарыг зөгий аж ахуй гэж нэрлэж байна. Зөгийн аж ахуйг дараах чиглэлээр хөгжүүлдэг.

Ажлын өдрүүдийн ядаргааг түргэн арилгах хэрэгтэй
Мэргэжилтнүүдийн үзэж байгаагаар хүн бүр жилд ямар нэг байдлаар ядарч, эцэж цуцан эцэстээ стресст ордог аж. Бас хүмүүсийн 30 хувь нь долоо хоног бүр бухимдан ядардаг байна. Хачирхалтай нь, залуу хүмүүс ядрахдаа илүү амархан байдаг гэнэ. Дараах аргаар энэ байдлаас гарч болно гэж эрдэмтэд үзжээ.
"АДРА” олон улсын байгууллагаас залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжжээ

 

"АДРА” олон улсын байгууллага өнгөрсөн 2012 оноос Дархан-Уул болон Орхон аймагт хэрэгжүүлж эхэлсэн "Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих” төсөл Орхон аймагт хаалтаа хийжээ.
Энэ хугацаанд тус аймгийн 18-30 насны ажил, мэргэжилгүй 200 гаруй хүн хамрагджээ. АДРА олон улсын байгууллага уг төсөлд 93 мянган ам.доллар зарцуулсан бөгөөд төслийг хэрэгжүүлэхдээ Насан туршийн боловсрол олгох төв, Бизнес инкубатор төв болон Баян-Өндөр сумын Сум хөгжүүлэх сантай хамтарчээ.

   • FILE_31F913-E038FD-73AB50-44FEC5-FF77C3-709121.jpg

  • FILE_B9ED4A-AE2148-BC4D56-B86F4D-E4882F-B662F7.jpg

  • Current
Our website is valid XHTML 1.0 Transitional . ..